Tính giá dịch vụ

Cách tính giá dịch vụ ước lượng.

Phương thức tính giá dịch vụ của chúng tôi

Ứng dụng tính giá cơ bản. Đây không phải là giá chính thức khi sử dụng dịch vụ của Dakdesign.

Chọn dịch vụ:

Mức độ tính năng Web(500.000/mức):

Mức độ giao diện(300.000/mức):

Hosting:

Seo Top Google(200.000/mức):

Chọn domain:

Tổng kinh phí : VNĐ

Xem thêm các dịch vụ

Các dịch vụ có thể bạn quan tâm

Hotline: 0943 943 179
Cần tư vấn
Gặp kỹ thuật